ADSL - (Asymmetric Digital Subscriber Line)
Odmiana standardu HDSL, standard modemowego podłączenia komputera do sieci WAN za pomocą skrętki; wersja ADSL 3 (1997) umożliwia przyjmowanie danych z szybkością 6 Mb/s i ekspediowanie ich z szybkością 640 Kb/s.


AOC - (Advice of Charge)
Informacja o opłacie. Informacja o koszcie przeprowadzonej rozmowy.


ARS - (Automatic Route Selection) lub LCR (Least Cost Route)
Funkcja w centralach telefonicznych umożliwiająca na podstawie wybieranego numeru wybór najtańszej drogi połączeniowej.


BRI/BRA - (Basic Rate Interface/Access)
Dostęp podstawowy do sieci ISDN. Dostęp ten umożliwia jednoczesne zestawienie 2 kanałów transmisyjnych o przepływności 64 kb/s każdy (np. połączenie z Internetem i rozmowa telefoniczna). Dostęp ten budowany jest na bazie istniejących łącz analogowych. Dostęp ten umożliwia podłączenie do 8 urządzeń końcowych z możliwością nadania każdemu z urządzeń osobnego numeru MSN.


CLIP - (Calling Line Identification Presentation)
Prezentacja linii wywołującej. Usługa umożliwiająca rozpoznanie numeru osoby dzwoniącej przed jej odebraniem.


CLIR - (Calling Line Identifation Restriction)
Blokada prezentacji linii wywołującej. Blokada prezentacji mojego numeru, do którego dzwonimy mimo, iż posiada on usługę CLIP.


DDI - (Direct Dialing In)
Bezpośrednie wybieranie numeru wewnętrznego. Usługa dostępna zarówno na dostępie BRI jak i PRI umożliwiająca bezpośrednie (bez udziału telefonistki) z konkretnym numerem wewnętrznym. Jednej linii ISDN przydzielona jest pula kolejnych numerów różniących się tylko końcowymi cyframi.


DDS1 - (Digital Signalling System nr 1)
Cyfrowy system sygnalizacji nr 1. Norma opisująca standardy przesyłania informacji miedzy Abonentem a centralą.


DECT - (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)
Technologia cyfrowej transmisji głosu i danych w paśmie 1,88 - 1,9 GHz pozwalająca na uzyskanie bardzo dobrej jakości głosu oraz usług dodatkowych.


DISA - (Direct Inward System Access)
Funkcja central telefonicznych umożliwiająca nagranie komunikatu powitalnego z możliwością wybrania przez dzwoniącego numeru wewnętrznego w systemie tonowym.


Dupleks
Każdy kierunek przesyłu informacji ma swój niezależny tor transmisyjny.


E&M
Analogowy system przesyłania informacji o zestawianiu połączenia. Norma opisująca sposób wysyłania informacji o połączeniu pomiędzy centralami, umożliwiające ich łączenie w sieci centralowe. Analogowy odpowiednik DDI w ISDN.


GPRS - (General Packet Radio Service)
Pakietowa transmisja danych. Umożliwia przesyłanie danych między telefonem komórkowym a siecią komputerową gdzie użytkownik płaci za ilość przesłanych danych a nie za czas połączenia.


GSM - (Global System Mobil)
Światowy bezprzewodowy system mobilnej komunikacji. Cyfrowy system łączności bezprzewodowej dzięki ogólnoświatowym normom umożliwiający korzystanie z telefonu komórkowego w większości krajów świata. System ten wykorzystuje 3 rożne częstotliwości: 900, 1800 oraz 1900 MHz.


HDSL - (High-bit-rate Digital Subscriber Line)
Standard adaptacji istniejących sieci telefonicznych do dostarczania obrazów opracowany przez firmę Bellcore Labs. Konkurencyjny z modemowymi kablowymi, szerokość pasma 1, 5 Mb/s. Odmianą HDSL jest ADSL.


HSCSD - (High Speed Circuit Switched)
Szybka transmisja danych. Bazuje na zespalaniu kanałów radiowych w jedną wiązkę którą może wykorzystać jeden użytkownik umożliwiając mu szybszą transmisję niż standardowa prędkość 9600 kb/s.


HUB
Urządzenie będące centralną częścią sieci komputerowej. W nim schodzą się wszystkie kable sieciowe dzięki czemu możliwa jest komunikacja pomiędzy poszczególnymi komputerami. Hub zwany jest też koncentratorem.


IP - (Internet Protocol)
Protokół Internetowy. Zbiór norm określający sposób przesyłania informacji poprzez Internet.


INTERNET
Połączenie sieci komputerowych w jedną wielką sieć komputerową. Obecnie bardzo popularny sposób połączenia różnych komputerów na całym świecie umożliwiający komunikację między nimi (przesyłanie poczty elektronicznej, przeglądanie stron informacyjnych, ściąganie plików itp.).


INTRANET
Wydzielona sieć komputerowa umożliwiająca komunikację miedzy komputerami ale w obrębie tylko tej sieci. Sposób łączenia komputerów w dużych firmach mających swoje filie w różnych miastach, krajach. Stosowana przede wszystkim ze względu na zdecydowanie większe bezpieczeństwo przesyłanych informacji.


ISDN - (Integrated Digital Network)
Zintegrowana sieć usług cyfrowych. Sieć umożliwiająca realizacje usług dostępnych do tej pory osobno. Przesyłanie danych w sposób w pełni cyfrowy, usługi telekomunikacyjne (rozmowa, konferencje, wideokonferencje). Na łączu ISDN informacje przesyłane są z prędkością 64 kb/s, czas zestawiania połączenia jest krótki (<1s.), gwarantowana jakość, praktycznie niemożliwe jest podsłuchanie rozmowy.


kb/s - kilobit na sekundę
Jednostka szybkości przesyłania danych równa 1000 bitom na sekundę. Bit to najmniejsza jednostka informacji. Może przybierać wartość 0 lub 1.


LAN - (Local Area Network)
Lokalna sieć komputerowa. Sieć połączonych ze sobą komputerów, umożliwiająca przesyłanie informacji miedzy nimi o zasięgu lokalnym (zakład, firma).


Łącze dzierżawione, linia dzierżawiona
Stałe połączenie przewodowe z dostawcą usług. Po obu stronach przewodu stoją specjalne, szybkie modemy. Połączenie na liniach dzierżawionych jest zestawiane tylko raz podczas jego uruchamiania. Przepustowości łączy wahają się od 64kbitów do 2 Mbitów na sekundę.


MODEM
MODulator i DEModulator sygnałów cyfrowych. Za pomocą modemów przesyłamy i odbieramy dane komputerowe (oraz faksy) przez linię telefoniczną. Rozróżniamy 2 rodzaje modemów:
  • wewnętrzne (montowane w postaci karty wkładanej na stałe do urządzenia)
  • zewnętrzne w postaci dodatkowego urządzenia przyłączanego z zewnątrz.

MSN - (Muliply Subscriber Number)
Wielokrotny numer abonenta. Usługa umożliwiająca połączenie z konkretnym urządzeniem podłączonym do łącza BRI ISDN. Na jednej linii ISDN można mieć kilka (do 8 ) różnych, niekoniecznie kolejnych numerów.


NMT
Analogowy system komórkowy. System umożliwiający rozmowy poprzez przesyłanie sygnału analogowego. W Polsce w tym systemie pracowały telefony sieci Centertel. Wykorzystywane było pasmo 450 MHz.


NT - (Network Termination)
Zakończenie sieciowe. Urządzenie montowane u abonenta umożliwiające podłączenie do sieci urządzeń ISDN.


PCM - (Pulse Code Modulation)
Modulacja impulsowo - kodowa. Cyfrowy sposób przesyłania informacji umożliwiający przesłanie jednym przewodem kilku rozmów jednocześnie. Najbardziej popularne systemy stosowane w Polsce to PCM 4, PCM10 oraz PCM 30, umożliwiające przesłanie odpowiednio 4, 10 lub 30 rozmów jednocześnie.


PRI/PRA - (Primary Rate Interface/Access)
Dostęp rozszerzony do sieci ISDN. Łącze umożliwiające zestawienie jednoczesne 30 kanałów transmisyjnych (np. 30 jednoczesnych rozmów telefonicznych). Dostęp ten stosowany jest głównie do przyłączania central PABX, koncentratorów komputerowych.


SDI - (Szybki Dostęp do Internetu)
Usługa świadczona przez operatorów umożliwiająca jednoczesne przesyłanie danych - połączenie z Internetem z prędkością ok. 115kb/s oraz prowadzenie rozmowy telefonicznej.


Simpleks - (pół-dupleks)
Informacje pomiędzy komputerami przesyłane są naprzemiennie, raz w jedną stronę, raz w drugą.


SMS - (Short Message Service)
Serwis krótkich wiadomości. Krótka wiadomość (do 160 znaków) którą możemy przesłać pomiędzy użytkownikami sieci komórkowych.


SS7
Norma ujednolicająca przesyłanie informacji o abonentach pomiędzy centralami.


SWITCH - (Przełącznik)
"Inteligentne" urządzenie przesyłające informację tylko pomiędzy zainteresowanymi komputerami. (W przeciwieństwie do HUB-a, który przesyła informację do wszystkich komputerów w sieci).


TA - (Terminal Adapter)
Przystawka umożliwiająca podłączenie do sieci ISDN tradycyjnych urządzeń analogowych (telefon, fax).


UMTS - (Universal Mobile Telecommunications System)
Najnowszy system komunikacji bezprzewodowej , której zasadniczą cechą, oprócz możliwości rozmowy oczywiście, jest przesyłanie informacji z dużymi prędkościami dochodzącymi do 2 Mb/s (np. wideokonferencje przez telefon komórkowy). System ten pracował będzie w paśmie 2 GHz.


USB - (Universal Serial Bus)
Popularny standard łatwego podłączania urządzeń zewnętrznych do komputera (skanery, drukarki monitory).


V90
Obecnie najwyższy protokół transmisyjny normujący przesyłanie danych pomiędzy modemami. Umożliwia transmisję z prędkością 56000 bitów na sekundę.


VoIP - (Voice over IP)
Przesyłanie głosu poprzez Internet. Zyskujący coraz większą popularność (przede wszystkim z uwagi na koszty) sposób przesyłania głosu z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu.


WAN - (Wide Area Network)
Rozległa sieć komputerowa. Sieć komputerowa o większym zasięgu (miasto, kraj).


WAP - (Wireless Application Protocol)
Protokół aplikacji bezprzewodowych. Uniwersalny standard umożliwiający abonentom sieci komórkowych GSM korzystanie z usług oferowanych przez serwisy informacyjne.
Copyright © 2003-2019 telefonservice.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.