Jak oszczędzać na telefonii?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej i prostej odpowiedzi. Oszczędności są możliwe, lecz zastosowane metody należy indywidualnie dobrać do każdego klienta analizując przede wszystkim strukturę ruchu telekomunikacyjnego w danej firmie. By oszczędności były naprawdę wymierne należy przeanalizować szereg rozwiązań mających na celu optymalizację kosztów, a często również poprawę jakości i komfortu pracy. Jako firma działająca na rynku telekomunikacyjnym od kilkunastu lat oferujemy Państwu przeprowadzenie dokładnej analizy z zakresu optymalizacji kosztów telekomunikacyjnych w Waszej firmie. Nasze działania nie ograniczają się jedynie do propozycji zmiany operatora do czego zapewne namawiają Państwa liczni akwizytorzy firm telekomunikacyjnych. Jako serwis techniczny wskazujemy liczne metody oszczędzania za pomocą często łatwo dostępnych środków technicznych np. wykorzystanie funkcji posiadanej przez Państwa centrali telefonicznej. Do najpopularniejszych metod redukcji kosztów telekomunikacyjnych należą:
  • Bramki GSM
  • LCR (Least Cost Routing)
  • VoIP (Voice over IP)
  • Kody dostępu
  • Systemy taryfikacyjne-bilingowe
  • Zmiana operatora
  • Analiza techniczna łączy
  • Analiza opłat abonamentowych - właściwy dobór typu abonamentu do potrzeb klienta
  • Sieci VPN
  • Serwer faksowy
Bramki GSM

W chwili obecnej najkorzystniejsza metoda na tanie połączenia z abonentami sieci komórkowych. Jej podstawowym założeniem jest fakt, iż połączenia pomiędzy abonentami sieci komórkowych są tańsze niż pomiędzy abonentem stacjonarnym, a abonentem komórkowym.
W celu ominięcia operatora stacjonarnego do firmowej centralki telefonicznej podłącza się i tzw. bramkę GSM lub FCT czyli specjalny interfejs wyposażony w kartę SIM. Realizując połączenie z telefonu stacjonarnego na komórkowy zamiast zajmowania linii miejskiej operatora stacjonarnego łączymy się z bramką GSM i za jej pośrednictwem uzyskujemy wymagane połączenie. Różnice w kosztach połączeń sięgają kilkudziesięciu procent bowiem do bramek GSM z reguły wykupuje się abonament z dużą liczbą bezpłatnych minut które wykorzystywane będą przez wszystkich uprawnionych do tego abonentów centrali firmowej.
Dodatkową zaletą bramek GSM jest fakt, iż połączenia mogą być realizowane w obie strony czyli np. pracownik może dzwonić do firmy z telefonu komórkowego na numer bramki co przyczynia się do obniżenia rachunków u operatorów komórkowych.
Na rynku telekomunikacyjnym dostępnych jest kilkanaście modeli bramek GSM , do najpopularniejszych należą produkty firm NOKIA, ATEUS, ECOTEL oraz BD Consult. Konstrukcje bramek umożliwiają podłączenia ich zarówno do wyposażeń miejskich (analogowych i cyfrowych) w centralkach telefonicznych jak i na linie wewnętrzne, mogą obsługiwać 1 lub 2 karty SIM.
Koszt bramki uzależniony jest od modelu, najpopularniejsze kształtują się z zakresie 1000-1500 zł. Inną formą pozyskania bramki jest możliwość jej sfinansowania przez operatora telefonii komórkowej. Rozwiązanie to jest korzystne dla operatora bowiem nie musi dostarczać abonentowi aparatu komórkowego oraz umożliwiać jego wymiany.
Zasada działania bramki GSM
LCR

LCR (Least Cost Routing) to funkcja telefonicznych central abonenckich pozwalająca na wybór najtańszej drogi połączeniowej. Znaczenie tej funkcji znacznie wzrasta przy dynamicznym rozwoju rynku telekomunikacyjnego z czym mamy do czynienia obecnie.
Oszczędzanie tą metodą polega na takim zaprogramowaniu centrali firmowej by po wybraniu numeru docelowego przez abonenta centrala "wyszła" za pomocą operatora który zapewnia nam najkorzystniejszą cenę na dany kierunek.
Niestety nie wszystkie systemy obecne na naszym rynku posiadają funkcję LCR, jej brak szczególnie występuje w niewielkich kilku lub kilkudziesięciu numerowych centralkach abonenckich.VoIP

VoIP (Voice over IP) to technologia umożliwiająca przesyłanie rozmowy telefonicznej poprzez sieć pakietową czyli Internet. Podstawową korzyścią z zastosowania Internetu do transmisji głosu jest możliwość bezpłatnych połączeń między oddziałami firm oraz znaczne zmniejszenie opłat za pozostałe połączenia.
Praktyczne wykorzystanie VoIP sprowadza się do posiadania odpowiednich urządzeń które umożliwią realizację połączeń. Najprostszym zestawem umożliwiającym realizację połączeń VoIP przy pomocy komputera jest zwykły mikrofon i słuchawki. Urządzeniami potrafiącymi funkcjonować niezależnie od komputerów są telefony i bramki VoIP, które po wpięciu do sieci będą dostępne z każdego miejsca w Internecie. Podłączenie bramki VoIP do centrali telefonicznej umożliwia korzystanie z jej możliwości wszystkim abonentom w firmie.
Najistotniejszą zaletą technologii VoIP jest możliwość realizowania całkowicie bezpłatnych połączeń np. pomiędzy oddalonymi oddziałami firmy wyposażonymi w odpowiedni sprzęt. Koszt połączeń z abonentami stacjonarnymi czy komórkowymi jest również zdecydowanie mniejszy niż u tradycyjnych operatorów. Na rynku są już obecne oferty firm umożliwiających nielimitowaną liczbę połączeń (z całym światem) za określoną stałą opłatę oraz operatorów dostarczających nieodpłatnie urządzenia techniczne.
VoIP to najbardziej perspektywiczna technologia w dziedzinie telekomunikacji, na rynku wciąż pojawiają się nowe urządzenia pozwalające na korzystanie z tej coraz powszechniejszej metody prowadzenia rozmów telefonicznych.
Jako firma posiadająca doskonałe rozeznanie rynku możemy zaoferować Państwu realizację usług VoIP bez potrzeby jakiejkolwiek inwestycji ze strony klienta. Znajdziemy Państwu rozwiązanie w którym oprócz niskich stawek za połączenia otrzymacie Państwo nieodpłatnie odpowiedni sprzęt (bramki VoIP).
Bramka VoIP Linksys PAP 2
Kody dostępu

Jest usługa występująca w nowoczesnych centralach telefonicznych umożliwiająca precyzyjne rozliczanie rozmów dla poszczególnych osób, a nie numerów wewnętrznych.
Posiadanie systemu rejestracji i taryfikacji rozmów telefonicznych nie zawsze wystarcza do prawidłowego rozliczania kosztów telekomunikacyjnych w firmie. Utrudnione rozliczanie ma miejsce w przypadku gdy z jednego numeru wewnętrznego korzysta więcej niż jedna osoba. Wprowadzenie kodów dostępu umożliwia pracownikowi korzystanie z dowolnego telefonu w firmie, a jednocześnie każda przeprowadzona rozmowa jest zapisywana przez centralę na jego osobiste konto. Wprowadzenie takiej formy rozliczania rozmów dyscyplinuje pracowników co w konsekwencji może przynieść nawet kilkudziesięcioprocentowe obniżenie kosztów.Systemy taryfikacyjne - bilingowe

W wielu firmach i instytucjach pracują centrale telefoniczne nie posiadające systemu rejestracji i rozliczania rozmów. Brak takiego systemu uniemożliwia kontrolę nad połączeniami realizowanymi przez pracowników oraz poznanie struktury połączeń telefonicznych.
Systemy bilingowe umożliwiają tworzenie raportów i wydruków zarówno zbiorczych jak i indywidualnych. Jako kryteria raportów mogą być definiowane np. daty, grupy abonentów, kierunki połączeń, czas trwania itp. Dodatkowo raporty mogą być realizowane dla ruchu przychodzącego. Systemy taryfikacyjne mogą być również narzędziem analitycznym dla zespołów telefonicznej obsługi klienta.
Większość sprzedawanych obecnie central telefonicznych programy do rozliczania rozmów posiada w standardzie, tak jest na przykład w przypadku produktów firm SLICAN i PLATAN. Są to programy specjalizowane których zastosowane do central innych producentów jest niemożliwe.
Do najbardziej znanych producentów programów bilingowych należą CONTEC oraz INTELIX. Ich produkty odznaczają się szerokimi możliwościami oraz prostotą obsługi. System składa się z bufora zbierającego informacje o połączeniach oraz programu komputerowego do ich przetwarzania. Programy przystosowane są między innymi do obsługi kilku operatorów telekomunikacyjnych oraz umożliwiają archiwizacje danych. Koszt systemu uzależniony jest od wielkości centrali czyli liczby portów w które jest wyposażona.
Bufor firmy Intelix

Telbaza - program firmy Contec
Zmiana operatora

Do tej formy oszczędności najczęściej są namawiane firmy i instytucje, możliwość konkurowania na rynku do niedawna zastrzeżonym dla jednego operatora spowodowała spadek cen połączeń oraz rywalizację firm telekomunikacyjnych.
Czy jednak każda oferta jest korzystna ?
TP S.A., GTS Energis, NOM, Netia, Dialog, Tele 2, Crowley, Exatel, Etel, DRSA, Fone, Plus GSM, Neotel, IP Telecom, BT Poland, Mediatel - to tylko część listy operatorów telekomunikacyjnych oferujących abonentom swe usługi. Liczba tych firm rośnie bardzo szybko, część z powyższych firm to znaczący operatorzy dysponujący własną infrastrukturą, inni to dostawcy usług VoIP czy też pośrednicy nabywający od dużych operatorów pakiety usług które następnie rozdzielają na pozyskanych klientów.
Decyzja o wyborze operatora powinna być podjęta ze szczególną ostrożnością, zwłaszcza gdy zdecydujemy się na usługę preselekcji czyli podpisanie umowy z operatorem na automatyczne przekierowanie realizowanych przez nas połączeń poprzez jego sieć. Usługa preselekcji w znacznym stopniu ułatwia korzystanie z połączeń, bowiem abonent nie musi wybierać czterocyfrowego prefiksu określającego operatora przy każdym połączeniu jednakże szybka rezygnacja z niej bywa bardzo często utrudniona.
Trudność wyboru właściwego operatora polega na różnicach nie tyle samych cen, co sposobów naliczania opłat. Sama informacja o koszcie za 1 minutę połączenia absolutnie nie może być podstawą do podjęcia decyzji, bowiem tradycyjnie "diabeł tkwi w szczegółach". Każdy z operatorów dokonuje porównania swoich cen w stosunku do TP S.A., każdy w takim porównaniu wypada korzystnie, ale czy zawsze rzetelnie informuje o wszystkim?
Najczęściej stosowane metody ukrycia kosztów to opłata początkowa (abonent ponosi opłatę za sam fakt nawiązania połączenia, bez względu na czas jego trwania), rozliczanie impulsowe (co określoną liczbę sekund następuje zaliczenie impulsu czyli 0,29 zł netto), niskie ceny połączeń poza szczytem (np. po godzinie 22) czy też "darmowe" minuty w droższym abonamencie.
Wybór operatora podobnie jak inne metody oszczędzania powinien być poprzedzony dokładną analizą struktury ruchu telekomunikacyjnego. Takie elementy jak rodzaj połączeń, przeciętny czas ich trwania, najczęściej wybierany kierunek czy też pora szczytu telefonicznego w firmie, mają fundamentalne znaczenie przy decyzji o wyborze najlepszego dla nas operatora.
Jesteśmy gotowi pomóc Państwu w podjęciu decyzji, nasze doświadczenie oraz rozeznanie rynku gwarantuje, że wybrana oferta będzie dobrana optymalnie.Analiza techniczna łączy

To nic innego jak dokładne zapoznanie się z posiadanymi przez firmę typami i ilością łączy telekomunikacyjnych oraz ich wykorzystaniem. Bardzo często zdarza się, iż firmy dysponują zbyt dużą liczbą linii telefonicznych lub też posiadają łącza o większych możliwościach niż realizowane. Zmiana łączy przynosi często poza oszczędnościami poprawę jakości połączeń.
Jako przykład można podać możliwość zastąpienia łączy analogowych liniami cyfrowymi typu ISDN. Łącze typu ISDN BRA umożliwia realizację dwóch niezależnych połączeń jednocześnie, a standardowe zakończenia łącza tzw. NT posiadają zarówno 2 styki cyfrowe jak i 2 analogowe co zapewnia dopasowanie do każdego typu centrali telefonicznej.
Innym przykładem może być zastąpienie kilkudziesięciu linii łączem cyfrowym typu PRA zapewniającym 15, 20 lub 30 kanałów rozmównych.
Dodatkowe możliwości dają też usługi realizowane przez operatorów takie jak wiązki PBX, numery MSN czy DDI organizujące sprawny ruch telefoniczny przychodzący do firmy.Analiza opłat abonamentowych

To kolejna metoda oszczędzania wynikająca z dokładnej analizy generowanego ruchu telefonicznego. Na właściwy dobór abonamentów mają wpływ takie czynniki jak udział poszczególnych rodzajów połączeń w całości kosztów, długość trwania połączeń czy godziny największego natężenia ruchu telefonicznego w firmie. Często sama zmiana abonamentów, bez zmiany operatora potrafi przynieść wymierne korzyści finansowe.Sieci VPN

VPN (Virtual Private Network) to tworzona przez operatorów telekomunikacyjnych grupa wirtualnych numerów powiązanych z właściwym kontem klienta. Zaletą sieci VPN jest niska stawka za połączenia pomiędzy jej abonentami oraz możliwość naliczania upustów od całości kwoty wygenerowanej przez poszczególnych użytkowników. Szczególną popularnością sieci VPN cieszą się w przypadku operatorów sieci komórkowych, gdzie różnice w kosztach połączeń sięgają kilkudziesięciu procent. Usługi sieci VPN realizują także operatorzy stacjonarni np. TP S.A.Serwer faksowy

Serwer faksowy to system składający się z programu pozwalającego na wysyłanie, odbieranie, archiwizowanie i wyszukiwanie faksów oraz komputera wyposażonego w dedykowane karty z portami analogowymi lub karty fax/modemowe. Dokumenty są odbierane nie w formie papierowej, lecz bezpośrednio na komputer z możliwością wydrukowania.
Korzyści z korzystania z serwera faksowego są bardzo wymierne, to przede wszystkim oszczędność papieru, możliwość wysyłania mniej pilnych dokumentów czy ofert w godzinach nocnych gdy stawki za połączenia są najniższe oraz oszczędność na materiałach eksploatacyjnych do faksów mechanicznych i ich naprawach. Koszt zakupu serwera faksowego zależy od przyjętego rozwiązania, ceny prostych systemów z jedną czy kilkoma kartami fax/modemowymi to kilkaset złotych, rozbudowane systemy składające się z mocnych serwerów wraz z dedykowanymi kartami oraz zaawansowanym oprogramowaniem mogą kosztować kilkaset tysięcy.Jak widać możliwości oszczędzania są spore, niektóre nie wymagają żadnych nakładów finansowych inne wiążą się z pewnymi kosztami, niemniej wprowadzenie każdej z opcji musi być poparte dokładną analizą zarówno pod względem finansowym jak i technicznym.
W wyniku takiej analizy powstaje oferta kompleksowego rozwiązania gwarantującego osiągnięcie celu czyli zredukowania ponoszonych przez firmę kosztów z zakresu telekomunikacji.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Copyright © 2003-2019 telefonservice.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.