Do większości współczesnych central telefonicznych stosuje się oprogramowanie umożliwiające zarządzanie centralą, obsługę taryfikacji czy też współpracę z programami specjalistycznymi typu programy hotelowe czy klasy call-center.


Taryfikacja

Poza najmniejszymi modelami centralek telefonicznych (np. Slican PMS czy Solo 5) wszystkie pozostałe wyposażane są w programy taryfikacyjne współpracujące z komputerem PC, umożliwiające abonentowi przeprowadzenie szczegółowego rozliczania przeprowadzonych rozmów. Progamy taryfikujące zapewniają między innymi:
 • odczyt danych bilingowych w dowolnym momencie
 • elastyczne możliwości wyboru okresu rozliczeniowego
 • wielokrotną taryfikację tych samych danych z uwzględnieniem zmian cen
 • rozliczenia dla abonentów, grup oraz firm współużytkujących centralę
 • zaawansowaną selekcję rozmów według różnych kryteriów
 • analizę graficzną ruchu telefonicznego
oraz wiele innych funkcji zapewniających pełną kontrolę nad ruchem telefonicznym w firmie. Programy taryfikacji, dostarczane wraz z centralami to:
 • dla central firmy SLICAN - BillingMAN
 • dla central PLATAN - BilCent
Oprogramowanie CTI

Programy typu CTI (Computer Telephony Integration) umożliwiają integrację telefonu wewnętrznego centrali telefonicznej z komputerem w lokalnej sieci LAN. Zwiększają szybkość i wygodę w dostępie do usług telefonu i centrali, ich funkcje umożliwiają między innymi:
 • wyświetlanie na ekranie monitora informacji o rozmowach przychodzących wewnętrznych i miejskich
 • wybieranie numerów z bazy danych
 • wyświetlanie dodatkowych informacji i notatek o rozmówcy
 • tworzenie notatek tekstowych i głosowych
 • wyszukiwanie abonentów
 • gromadzenie informacji o połączeniach nieodebranych, zrealizowanych i numerach wybieranych
Programy CTI posiadają szerokie możliwości konfiguracyjne, są dyskretne w działaniu, nie przeszkadzają w pracy na komputerze, posiadają niewielkie wymagania sprzętowe. Dostępność poszczególnych funkcji programów Slican CTI i Platan CTI uzależniona jest od modelu centrali oraz wersji oprogramowania.Programy hotelowe i specjalne

Centrale telefoniczne są nieodzownym elementem wyposażenia hoteli i pensjonatów. Funkcje central zapewniają między innymi dopasowanie numeracji telefonów do numerów pokoi, dokładne rozliczanie rozmów czy natychmiastowe wydruki. Dodatkowo centrale współpracują z wieloma specjalistycznymi programami hotelowymi wysyłając do nich informacje o czasie i koszcie przeprowadzonych rozmów. Abonenckie centrale telefoniczne współpracują również z specjalistycznymi programami np. firm typu Radio Taxi czy informacje telefoniczne.
Copyright © 2003-2021 telefonservice.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.